مقالات مرتبط باموضوع: سیستم تبرید تراکمی و انواع آن

آموزشی
anarhvaccom

GHP

GHP ساختار و اجزای سیستم گرمایش سرمایش جی اچ پی: اساس کار GHP نیز به مانند بسیاری دیگر از سیستم های برودتی و تهویه مطبوع، سیکل تبرید تراکمی بخار می

مطالعه كل مقاله »
آموزشی
anarhvaccom

VRF

سیستم های VRF به عنوان سیستم های بازیابی حرارت برای کاربردهایی که در آن گرمایش و سرمایش همزمان وجود دارد؛

مطالعه كل مقاله »