مقالات مرتبط باموضوع: تعمیرات چیلر

گیج روغنی
آموزشی
anarhvaccom

استعلام وضعیت چیلر

استعلام وضعیت چیلر حالت نشتی در این حالت چیلر صنعتی low-pressure  کار میکند و بدان معنی است که در خطوط مسی دستگاه شما ، نشتی گاز وجود دارد.تمامی محصولات شرکت

مطالعه كل مقاله »